Nordreisa

Olaug Furu: fra Oksfjord til Sulitjelma og Sverige

Olaug Furu3Olaug Furu og hennes familie bodde i Oksfjorddalen da tvangsevakueringa begynte høsten 1944. Lengre opp i dalen lå Vaddas gruver, der hennes far og mannen som hun seinere ble gift med (Olav Furu) arbeidet for firmaet Sulitjelma. Det kom tyskere til Vaddas og til gården Solvang der Olaug og hennes familie bodde. 

Olaug forteller: 

Les mer …

Solveig Johansen: fra Oksfjord til Ballstad og Beitstad

Solveig Johansen

En hendelse før evakueringa: Det skytes med granater over fjorden
Det her var noe som skjedde like før vi evakuerte, for vi var de siste som evakuerte her ifra Oksfjorden. Og jeg husker så vel at min far, han dreiv på og kjørte møkker ut på vollen vår med trillebåra. Tyskeren hadde etablert seg i Storvik, der hadde de mye skytevåpen, både kanoner, diverse raketter og gud vet hva.

Les mer …