Porsanger

Anna Forsberg: fra Gåradak til Salangen

A Forsberg 300x229 Tyskerne kommer
Det var i nittenførtito så vidt jeg husker, det var høst, og vi gikk på skolen. På samme tid hadde tyskerne kommet og de hadde tatt den største av de to skolebygningene. Den var der hvor Astrid Josefsen har huset sitt. Det var etter krigen at de bygde huset sitt der. Den andre bygningen var lenger nord. Og det var en skolegård mellom de to bygningene. De kalte den for banen.

Les mer …

Skriv kommentar (0 Kommentarer)

Sigvald Samuelsen: fra Smørfjord til Toten

Sigvald Samuelsen 300xFør evakueringa
Du nevnte at du kunne tysk. Hvordan hadde det seg at du snakket tysk?
- Det bodde jo tyskere i Smørfjord, og vi ble kjent med dem. Det var ikke større plassen, og det var bare noen få tyskere der. Og de gikk jo i husene til folk. Så det oppsto et slags vennskapsforhold mellom folket og tyskerne som var der. Slik tror jeg det var på alle småplassene. 

Les mer …

Skriv kommentar (0 Kommentarer)

Ragnvald Benjaminsen: fra Gjøkenes til Smøla


Ragnar Benjaminsen 654x500Ragnvald Benjaminsen er oppvokst i et finsk-/kvensktalende miljø på Gjøkenes i Øvre Lakselv. han var sju år da han kom til Hopen på Smøla i månedsskiftet november–desember 1944, sammen med sine foreldre Andreas og Hilma Benjaminsen, besteforeldrene Benjamin og Elen Marie Iversen og søsknene Alida og Helmer, samt enken Josefine Lindbeck. Da evakueringsordren kom, rømte de først til fjells. Der ble de oppdaget av tyske soldater og kommandert ned fra fjellet og til å dra sørover. De ble sendt sørover fra Hamnbukt i Porsanger med det tyske transportskipet Adolf Binder. 

Les mer …

Skriv kommentar (0 Kommentarer)