For mange ble den første flukten til fjellene og opphold der. Man bygde torvgammer i all hast. Noen hadde med seg telt som de flyttet med og som ble deres hjem for en periode. Noen fant skjul i berghuler og mange overvintret også i slike huler.

Flere i dette prosjektet forteller om flukt før de ble transport sørover, og blant dem de fire informantene fra Kokelv i Kvalsund.