På vei til carl arp 1024x706Evakueringsminner 1944-1945 


På dette nettstedet presenteres noen tidsvitners fortellinger fra den dramatiske høsten 1944, da en stor del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ble tvangsevakuert før den tyske okkupasjonsmakten gjennomførte den brente jords taktikk. Fortellingene omhandler reisen sørover og for noens vedkommende også flukt fra i sine hjemområder, og også steder og mennesker de kom til lenger sør i landet. 

Nettstedet har også fortellinger fra noen mottakssteder i sør - i Trøndelag og på Nordmøre.

 

Bildet: Anna Malene Larsen fra Smørfjord i Porsanger med barnebarnet Petra, 
på vei til det tyske transportskipet Carl Arp i Indre Billefjord, Porsanger