Tvangsevakuerte fra Porsanger i Åfjord
Waldemar Aslaksen som er intervjuet i prosjekt "evakueringsminner", har i tillegg til egen familie nevnt familien Nyland fra Olderfjord og Frans Nilsen fra Russenes. Han har også nevnt Johan Andersen med familie fra indre Porsanger. Av andre evakuerte fra Porsanger som var i Åfjord, kjenner vi til Anne Marie Aronsen med familie fra Stabbursnes/Øvre Lakselv (også intervjuet i prosjektet "evakueringsminner" og Lars og Nanna Persen fra Stabbursnes. Årboka "Slipesteinen" fra Åfjord historielag (2016) har intervju fra 1995 med Marie Lind (født Nyland) om evakueringa, oppholdet i Åfjord og heimreisa. Årboka har også med et brev fra Nanna Persen til Elfrida Hårstad. Dette er skrevet like etter hjemkomst til Stabbursnes. Brevet omhandler hjemreisa og utfordringene de møtte når de var kommet hjem. I tillegg har årboka bilde av tre søsken Persen som også var i Åfjord under evakueringa: (Hans) Klemet, (Anna Elisabeth) Elle og Marit Persen fra Valdak i indre Porsanger. 

De evakuertes bosteder i Åfjord: 
Familien Aslaksen: Kroken
Familien Nyland: Stjern 
Familien Samuelsen: Fjeldheim, Grimstad
Familien Andersen: ?
Familien Hjalmar og Lea Nilsen: Selnes
Frans Nilsen: ?

To små Finnmarksgutter på Åfjord kirkegård
Waldemar Aslaksen forteller i intervju at hans bror døde i Åfjord mens de bodde der under evakueringa. (Johan Sigvard Aslaksen, f. 30.09.1944, død 08.02.1945). En annen bror av Waldemar gikk mange år seinere på skole i Verdal, og var og leita etter brorens grav uten å finne den. Etter at Odd Normann fra Åfjord hadde lest intervjuet med Aslaksen, ville han som lokalkjent prøve å finne guttens grav, og tok kontakt med kirkekontoret. Der fikk han vite hvor graven ligger, men at den nå har gravstein med et annet navn. Grava ble tatt i bruk igjen i 2006, det vil si etter 70 år. Normann fant også ut at en annen liten gutt fra Finnmark er begravd på Åfjord kirkegård: Sven Håvard Samuelsen fra Kistrand i Porsanger (født 24.9.1944, død 28.01.1945, sønn av Sverre Samuelsen og Kirsten Ragna (f. Amundsen) fra Kolvik i Porsanger. Lungebetennelse er oppgitt som dødsårsak for begge guttene, som døde med bare noen få dagers mellomrom.

Normann sendte bilder av guttenes gravsteder ved Åfjord kirke, samt bilder av gården Gården Fjeldheim (utskilt fra gården Grimstad i Åfjord) der Sverre og Kirsten Samuelsen og deres sønn bodde under evakueringa. Det øverste bildet viser Grimstad med Fjeldheim øverst i bildet, og det nederste bildet Fjeldheim i dag: Fjeldheim gård Åfjord mindre format


Fjeldheim nå mindre format


Takk for hjelpen! 


Takk til folk i Åfjord som har gitt oss opplysninger om evakuerte finnmarkinger som var der i 1944/-45. 

logo 2