Hopen kirke 300xI september 2015 besøkte Sirkka Seljevold og jeg (Svanhild Andersen) Smøla, i forbindelse med prosjektet om evakueringsminner ved Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. Vi reiste sammen med Ragnvald Benjaminsen fra Gjøkenes i Øvre Lakselv og hans fetter Arne Benjaminsen. 

 


Aud og Johan Hopen mindre formatRagnvald Benjaminsen takket befolkningen på Smøla for god mottakelse og hjelp under evakueringa ved å gi en gave på 5000 kr til Hopen kirke. 

Vertskap under turen var Aud og Johan Hopen. Johan var en av Ragnvalds naboer under evakueringsoppholdet, og Aud har stelt Ragnvalds bestefar sin grav siden slutten av 1950-tallet. Bestefaren døde på Smøla i 1945. 

 

Gamle dokumenter 
Etter besøket på Smøla tok vi kontakt med Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal for å høre om hva som fantes av spor etter de evakuerte i arkivet. Vi fikk blant annet tilsendt de tre dokumentene nedenfor - rundskriv til kommunene om hvordan man skal forholde seg til de evakuerte. 

arkiv rundskriv dep copy


 arkiv eva 2arkiv rundskriv eva 3