Tvangsevakuerte fra Porsanger i Åfjord og Jøssund

Waldemar Aslaksen
fra Kokelv som var i Åfjord under evakueringa sammen med foreldre og søsken og som er intervjuet i prosjekt "evakueringsminner", har nevnt andre evakuerte i Åfjord: familien Nyland fra Olderfjord og Frans Nilsen fra Russenes. Han har også nevnt Johan Andersen med familie fra indre Porsanger. Av andre evakuerte fra Porsanger som var i Åfjord, kjenner vi til Anne Marie Aronsen med familie fra Stabbursnes/Øvre Lakselv (også intervjuet i prosjektet "evakueringsminner", Lars og Nanna Persen fra Stabbursnes og Lea Nilsen fra Nordmannseth ved Smørfjord. (I år har vi fått oppgitt noen flere navn, se lenger ned på denne sida). 

Årboka "Slipesteinen" fra Åfjord historielag (2016) har intervju fra 1995 med Marie Lind (født Nyland) om evakueringa, oppholdet i Åfjord og heimreisa. Årboka har også med et brev fra Nanna Persen til Elfrida Hårstad. Dette er skrevet like etter hjemkomst til Stabbursnes. Brevet omhandler hjemreisa og utfordringene de møtte når de var kommet hjem. I tillegg har årboka bilde av tre søsken Persen som også var i Åfjord under evakueringa: (Hans) Klemet, (Anna Elisabeth) Elle og Marit Persen fra Valdak i indre Porsanger. 

Amalie Eliassen 800xOlga Kristine Olsen 800xOdd Normann fra Åfjord og aktiv i historielaget der, har sendt oss kopi av identitetskort for to unge kvinner fra Porsanger: Amalie Eliassen, f. 15.3.1927 og Olga Kristine Olsen, f. 11.11.27. (Sistnevnte har etternavnet Johannesen som pikenavn i slektsbok for Porsanger). Da kan man vel anta at også deres familier var der.

Normann har også sendt oss dokumenter der flere andre navn på evakuerte er oppgitt. Med hans og våre opplysninger har vi nederst på denne sida laget en liste med evakuertes navn, hjemsted og bosted i Åfjord eller nabokommunen Flatanger. De flestes bosted på evakueringsstedene er ukjent. 
To små Finnmarksgutter på Åfjord kirkegård

Waldemar Aslaksen forteller i intervju at hans bror døde i Åfjord mens de bodde der under evakueringa. (Johan Sigvard Aslaksen, f. 30.09.1944, død 08.02.1945). En annen bror av Waldemar gikk mange år seinere på skole i Verdal, og var og leita etter brorens grav uten å finne den. Etter at Odd Normann fra Åfjord hadde lest intervjuet med Aslaksen, ville han som lokalkjent prøve å finne guttens grav, og tok kontakt med kirkekontoret. Der fikk han vite hvor graven ligger, men at den nå har gravstein med et annet navn. Grava ble tatt i bruk igjen i 2006, det vil si etter 70 år.

Normann fant også ut at en annen liten gutt fra Finnmark er begravd på Åfjord kirkegård: Sven Håvard Samuelsen fra Kistrand i Porsanger (født 24.9.1944, død 28.01.1945, sønn av Sverre Samuelsen og Kirsten Ragna (f. Amundsen) fra Kolvik i Porsanger. Lungebetennelse er oppgitt som dødsårsak for begge guttene, som døde med bare noen få dagers mellomrom.

Normann sendte bilder av guttenes gravsteder ved Åfjord kirke, samt bilder av gården Gården Fjeldheim (utskilt fra gården Grimstad i Åfjord) der Sverre og Kirsten Samuelsen og deres sønn bodde under evakueringa. Det øverste bildet viser Grimstad med Fjeldheim øverst i bildet, og det nederste bildet Fjeldheim i dag: Fjeldheim gård Åfjord mindre format


Fjeldheim nå mindre format

Noen evakuerte og bosteder i Åfjord og Jøssund

Åfjord:

Andersen, Lars Johan og Marit Kristine (Indre Porsanger) med 2 barn: bosted?
Amundsen, Kristine: bosted?
Aronsen, Anne Marie med mann og barn (Øvre Lakselv/Stabbursnes): bosted?
Aslaksen, Samuel og Berit med 5 barn (familien Aslaksen fra Kokelv): Kroken
Eliassen, Amalie (Kolvik?): bosted?
Hansen, Ellen: bosted?
Johansen, Peder (Ansnes?): bosted?
Nilsen, Hjalmar og Lea med barn (Nordmannseth ved Smørfjord): Selnes
Nilsen, Frans (Russenes): bosted?
Nyland med familie (Olderfjord): Stjern
Olsen (Johannesen), Olga Kristine (Kolvik): bosted?
Persen, Nanna og Lars med 6 barn (Stabbursnes): bosted?
Persen (Hans) Klemet, (Anna Elisabeth) Elle og Marit (Valdak): bosted?
Samuelsen med familie (Indre Porsanger?): Fjeldheim, Grimstad

Jøssund (i nærheten av Åfjord):

Hansen, Hilmar og Lilli Hansen (Honningsvåg): bosted?
Johnsen, Odd og Magna med 1 barn (Russenes): bosted?
Erling og Margot Nilsen (fra Ansnes) med 5 barn: bosted?
Svane, Halfdan Toralf (Søndre Honningsvåg): bosted?
Svane, Edmund Sigvald (Søndre Honningsvåg): bosted?