WaldemarWaldemar Aslaksen forteller først om hjembygda Kokelv og tida før evakueringa i 1944, fram til at de sto på fjellet om så at bygda sto i brann. (Lenke til hele intervjuet i skriftlig form finnes nederst på sida). På fjellet
Waldemar forteller om familiens flukt til og livet oppe på fjellet mens okkupantene brente ned bygda. Han var 14 år gammel. Reisen sørover
Waldemar forteller om familiens tvangsevakueringsreise fra Kokelv til Trøndelag sent i 1944.


I Åfjord
Waldemar forteller om evakueringstilværelsen i Åfjord 1945-1946.


Tilbake til Kokelv 
Om hvordan det var å komme tilbake til Kokelv sommeren 1946, og om hvordan krigstida har satt sine spor i livet etterpå. Han var 16 år da han kom tilbake til hjembygda.


Les hele intervjuet
her

Kart med reiserute: 

 •  Anne Marie Aronsen
 •  Waldemar Aslaksen
 •  Reidun Erdal
 •  Odin Juliussen
 •  Dagny Larsen
 •  Anna Knutsen
 •  Ragnvald Benjaminsen
 •  Erna Samuelsen
 •  Magnhild Andersen
 •  Anna Forsberg
 •  Olaug Furu
 •  Solveig Johansen
 •  Kari Sivertsen
 •  Sigvald Samuelsen

Fra Kokelv til Åfjord

Waldemar Aslaksen fra Kokelv i Revsbotn, Kvalsund kommune. Født 28.11.1930. Familien livnærte seg av jordbruk og fiske, som de fleste andre i Revsbotn. Hjemmespråket var samisk og norsk. Faren som kom fra Porsanger, snakket også finsk. 

Waldemar var 14 år høsten 1944. Etter ordren om tvangevakuering rømte han og hans familie først til fjells, sammen med en annen familie. De ble oppdaget av tyske soldater og sendt sørover, via Alta. Deres oppholdssted ble Åfjord i Sør-Trøndelag. Dit kom de den 23. januar 1945.


Konfirmert i Åfjord

Waldemar Aslaksen som konfirmantWaldemar Aslaksen som konfirmant i Åfjord, sammen med kameraten Asbjørn Rømma (som ikke ble konfirmert samtidig).

 

Braseth i Åfjord

Braseth i Aafjord mindre formatGården Braseth i Åfjord, slik den var da Waldemar bodde der. 

 

På gården Braseth

Serine Braseth i Aafjord med kuSerine Braseth på gården Braseth. 
Takk til Harry Braseth som har sendt oss disse bildene.  


Evakueringsprosjektet

Intervju og utskrift: Svanhild Andersen
Filming, redigering, video: Sirkka Seljevold
Kart med reiserute: Sigvald Persen

logo 2