Bloggen "1940-1960"

Intervju med Abraham Andersen (1913-2008), Revsnes

Om skolegang, krigstid med evakuering og livet som pensjonist 

Abraham AndersenMearrasiida (tidligere navn: Sjøsamisk kompetansesenter) har fått tillatelse til å dele et intervju med Abraham Andersen som ble gjort i 1999 av den tidligere stiftelsen Neveragain. Takk til Marion Palmer som gjorde oss oppmerksom på dette intervjuet. 

Abraham Andersen (f. 1913) fra Kvalsund er sjøsame og har i alle år drevet med jukse- og garnfiske. Foreldrene drev fiske og småbruk og hadde syv barn. Barndommen var fylt av stor armod. Klær ble laget av kuskinn og maten besto hovedsakelig av fisk. Her forteller Abraham om oppveksten, krigsår med evakuering og årene etter krigen.

Les mer …

Gjenreisningstiden til vanns og til lands i Porsanger

Av Hartvig Johansen, Jonsnes i Porsanger 

Lastebil tegning HJ1950-årene var en spennende tid også for oss ungan, og kanskje spesielt for oss guttunga. Det var stor aktivitet med hus- og fjøsbygging, men også vei, telefonlinjer, broer, ja hele samfunnet var rasert og skulle bygges opp igjen. Det var lastebiler som kjørte materialer og grus til de forskjellige byggeplassene. Fjorden var full av fisk fra tidlig på våren og til langt utpå senhøsten, da pleide fisken å sige lenger ut i fjorden. Følgelig var det også stor aktivitet på fjorden, og på fiskemottakene som også var under gjenreisning.

Les mer …

Brev fra flyktningeleiren i Trondheim

Av Steinar Nilsen

LeaNilsenVi har i familiens hende et brev skrevet av min bestemor, datert Korsvika 15. juni (1946). Brevet gir et spennende glimt fra familiens evakueringshistorie. Vi får her  innsikt i bestemors personlige opplevelse mens hun enda er evakuert. Et dokument skrevet der og da. Brevet var skrevet til bestefar. I brevet går det fram at bestefar hadde fått reise nordover til Finnmark, mens bestemor ble gående og vantrives i Selnes (et sted i Åfjord). Hun skriver at hun fant ut at hun skulle reise til leiren (Korsvika), for å vente der på reisetillatelse nordover.

Les mer …

Evakueringen 1944 - fra Storvik til Ervik og Årnes

Av Aase Synnøve Falch, opprinnelig fra Storvik i Nordreisa. Nå bosatt i Tromsø.

Aase Falch som barn 350xKveldene var kalde, men klare. Himmelen var dekket av stjerner og månen ga lys nok til at man kunne bevege seg ute uten å snuble i steiner eller små tuer. Jordene var bare og i noen skråninger lå blank is som vi unger akte på med pappflak under baken. Vi hørte voksne snakke om faren for «isbrann» til våren, men våren var så langt borte. 

Vi følte de voksnes engstelse, mumling om en reise, hva vi kunne ta med oss. Bare så mye hver kunne bære var det lov å ta med. Faren min og de eldste brødrene mine grov ned børnskap, og verktøy, husgeråd og ting som kunne berges. 

Les mer …