Bloggen "1940-1960"

Lommepenger

Patronhylser

Av Hartvig Johansen, Jonsnes i Porsanger


Minner fra etterkrigstiden
 
I min barndom var det ikke noe som kaltes for lommepenger. Det kunne hende at jeg av og til fikk en to-øring, og var jeg riktig heldig kunne det vanke noe mer. En sjelden gang kunne jeg få en 50-øring av en gammel onkel eller bestefar, og det var mye penger på 1940-tallet. Men vi ungan var oppfinnsomme.

Krigen var over, og det lå verdifulle metaller etter Hitlers hær som vi fort fant ut kunne omsettes til penger hos skraphandleren i Billefjord. For tomhylser i messing vil jeg huske at det vanket en 50-øring pr kilo, iallefall var det god betaling kan jeg huske. Jeg hadde samlet sammen flere esker og sekker som jeg en dag fikk min onkel til å ta med seg fra Storskjæringa i Smørfjord og til Billefjord, og det ble en pen slump penger kan jeg huske. Men dette varte ikke evig, så da var det å se seg om etter andre inntektskilder.

Les mer …

Brev fra flyktningeleiren i Trondheim

Av Steinar Nilsen, Smørfjord

LeaNilsenVi har i familiens hende et brev skrevet av min bestemor, datert Korsvika 15. juni (1946). Brevet gir et spennende glimt fra familiens evakueringshistorie. Vi får her  innsikt i bestemors personlige opplevelse mens hun enda er evakuert. Et dokument skrevet der og da. Brevet var skrevet til bestefar. I brevet går det fram at bestefar hadde fått reise nordover til Finnmark, mens bestemor ble gående og vantrives i Selnes (et sted i Åfjord). Hun skriver at hun fant ut at hun skulle reise til leiren (Korsvika), for å vente der på reisetillatelse nordover.

Les mer …

Intervju med Abraham Andersen (1913-2008), Revsnes

Om skolegang, krigstid med evakuering og livet som pensjonist 

Abraham AndersenMearrasiida (tidligere navn: Sjøsamisk kompetansesenter) har fått tillatelse til å dele et intervju med Abraham Andersen som ble gjort i 1999 av den tidligere stiftelsen Neveragain. Takk til Marion Palmer som gjorde oss oppmerksom på dette intervjuet. 

Abraham Andersen (f. 1913) fra Kvalsund er sjøsame og har i alle år drevet med jukse- og garnfiske. Foreldrene drev fiske og småbruk og hadde syv barn. Barndommen var fylt av stor armod. Klær ble laget av kuskinn og maten besto hovedsakelig av fisk. Her forteller Abraham om oppveksten, krigsår med evakuering og årene etter krigen.

Les mer …

Gjenreisningstiden til vanns og til lands i Porsanger

Av Hartvig Johansen, Jonsnes i Porsanger 

Lastebil tegning HJ1950-årene var en spennende tid også for oss ungan, og kanskje spesielt for oss guttunga. Det var stor aktivitet med hus- og fjøsbygging, men også vei, telefonlinjer, broer, ja hele samfunnet var rasert og skulle bygges opp igjen. Det var lastebiler som kjørte materialer og grus til de forskjellige byggeplassene. Fjorden var full av fisk fra tidlig på våren og til langt utpå senhøsten, da pleide fisken å sige lenger ut i fjorden. Følgelig var det også stor aktivitet på fjorden, og på fiskemottakene som også var under gjenreisning.

Les mer …