Bloggen "1940-1960"

Evakueringen 1944 - fra Storvik til Ervik og Årnes

Av Aase Synnøve Falch, opprinnelig fra Storvik i Nordreisa. Nå bosatt i Tromsø.

Aase Falch som barn 350xKveldene var kalde, men klare. Himmelen var dekket av stjerner og månen ga lys nok til at man kunne bevege seg ute uten å snuble i steiner eller små tuer. Jordene var bare og i noen skråninger lå blank is som vi unger akte på med pappflak under baken. Vi hørte voksne snakke om faren for «isbrann» til våren, men våren var så langt borte. 

Vi følte de voksnes engstelse, mumling om en reise, hva vi kunne ta med oss. Bare så mye hver kunne bære var det lov å ta med. Faren min og de eldste brødrene mine grov ned børnskap, og verktøy, husgeråd og ting som kunne berges. 

Les mer …

Fødested: Stadsbygd i Trøndelag

Av Leif Arnold Halonen, opprinnelig fra Polmak i Tana. Nå bosatt i Sandnes.

Gravsted Tvangsevakuerte fra Lebesby Gamlehjem gravlagt på Stadsbygd kirkeJeg ble født under tvangsevakueringen den 4. desember 1944, på Markabygda i Stadsbygd, hvor min mor og bror var plassert under tvangsevakueringen. Min mor Berit Anna Halonen (pikenavn Varsi) ble antakelig hentet hjemmefra den 2. eller 3. november 1944. Det er sjølsagt mulig det skjedde dagen før eller 2 dager før.

Samtidig var min far blitt internert i Skippagurra, hvor han rømte fra en kveld og måtte svømme over Tanaelva da det var slått hull i botn på alle båtene.

Les mer …

Evakueringsminner

Av Torleif Lyngstad, Birtavarre

d s UllensvangJeg har blitt gjort oppmerksom på denne bloggen av Jan Jakobsen som sjøl har levert et bidrag til bloggen. Her følger mitt bidrag. Jeg hadde fylt 6 år sommeren 1944, og ble evakuert fra hjemstedet Birtavarre i Kåfjord kommune sammen med min familie – mor, søster og to brødre – samt 197 andre fra bygda fredagen den 15. desember -44 etter å ha tilbrakt 6 uker i en gammekoloni i skogen ovenfor bygda. Et skip fra Hardangerske Dampskipsselskap – d/s «Ullensvang», med hirdmannskap – tok oss med til Trondheim. I det følgende vil jeg fortelle om en spesiell julaften om bord, om inntreden på gården Grindåker ved Furnes på Hedmarken der vi skulle bli boende til vi fikk reise hjem igjen i begynnelsen av juli 1945, samt om frigjøringsdagen den 8. mai -45.
På bildet: Evakueringsskipet d/s Ullensvang

Les mer …

En misjonskvinnes minner fra evakueringa

Av Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter

Forside Samenes venn 1949I julenummeret av «Samenes venn» i 1949 – bladet som utgis av Norges Samemisjon, forteller Julie Albertsen, en av misjonens medarbeidere, om sine 10 arbeidsår i Finnmark. Hennes og ektemannens distrikt var Porsanger og Laksefjord, og de var også i Karasjok og Tana. Her er et utdrag fra hennes artikkel, som har tittelen «lykkelige finnmarksår»:

Les mer …