Bloggen "1940-1960"

Brev fra flyktningeleiren i Trondheim

Av Steinar Nilsen, Smørfjord

LeaNilsenVi har i familiens hende et brev skrevet av min bestemor, datert Korsvika 15. juni (1946). Brevet gir et spennende glimt fra familiens evakueringshistorie. Vi får her  innsikt i bestemors personlige opplevelse mens hun enda er evakuert. Et dokument skrevet der og da. Brevet var skrevet til bestefar. I brevet går det fram at bestefar hadde fått reise nordover til Finnmark, mens bestemor ble gående og vantrives i Selnes (et sted i Åfjord). Hun skriver at hun fant ut at hun skulle reise til leiren (Korsvika), for å vente der på reisetillatelse nordover.

Les mer …

Evakueringen 1944 - fra Storvik til Ervik og Årnes

Av Aase Synnøve Falch, opprinnelig fra Storvik i Nordreisa. Nå bosatt i Tromsø.

Aase Falch som barn 350xKveldene var kalde, men klare. Himmelen var dekket av stjerner og månen ga lys nok til at man kunne bevege seg ute uten å snuble i steiner eller små tuer. Jordene var bare og i noen skråninger lå blank is som vi unger akte på med pappflak under baken. Vi hørte voksne snakke om faren for «isbrann» til våren, men våren var så langt borte. 

Vi følte de voksnes engstelse, mumling om en reise, hva vi kunne ta med oss. Bare så mye hver kunne bære var det lov å ta med. Faren min og de eldste brødrene mine grov ned børnskap, og verktøy, husgeråd og ting som kunne berges. 

Les mer …

Gjenreisningstiden til vanns og til lands i Porsanger

Av Hartvig Johansen, Jonsnes i Porsanger 

Lastebil tegning HJ1950-årene var en spennende tid også for oss ungan, og kanskje spesielt for oss guttunga. Det var stor aktivitet med hus- og fjøsbygging, men også vei, telefonlinjer, broer, ja hele samfunnet var rasert og skulle bygges opp igjen. Det var lastebiler som kjørte materialer og grus til de forskjellige byggeplassene. Fjorden var full av fisk fra tidlig på våren og til langt utpå senhøsten, da pleide fisken å sige lenger ut i fjorden. Følgelig var det også stor aktivitet på fjorden, og på fiskemottakene som også var under gjenreisning.

Les mer …

Evakueringsminner

Av Torleif Lyngstad, Birtavarre

d s UllensvangJeg har blitt gjort oppmerksom på denne bloggen av Jan Jakobsen som sjøl har levert et bidrag til bloggen. Her følger mitt bidrag. Jeg hadde fylt 6 år sommeren 1944, og ble evakuert fra hjemstedet Birtavarre i Kåfjord kommune sammen med min familie – mor, søster og to brødre – samt 197 andre fra bygda fredagen den 15. desember -44 etter å ha tilbrakt 6 uker i en gammekoloni i skogen ovenfor bygda. Et skip fra Hardangerske Dampskipsselskap – d/s «Ullensvang», med hirdmannskap – tok oss med til Trondheim. I det følgende vil jeg fortelle om en spesiell julaften om bord, om inntreden på gården Grindåker ved Furnes på Hedmarken der vi skulle bli boende til vi fikk reise hjem igjen i begynnelsen av juli 1945, samt om frigjøringsdagen den 8. mai -45.
På bildet: Evakueringsskipet d/s Ullensvang

Les mer …