Av Kristin Elisabeth Hansen, Goarahat i Porsanger

Gravstein


Anne Marie Pedersdatter ble født i Goarahat i Porsanger 11.12.1878. Hun var ikke gift, og bodde på hjemplassen helt til deportasjonen.

Det sies at Anna var en driftig kvinne, og stier og steder i bygda er knyttet til hennes navn. 

Disse navnene lever ennå i beste velgående; Elle Anne gieddi (Elle Anne enga), Anne Ahku Gussabalgis (Anne mor sin kusti), Elle Anne jeaggi (Elle Anne myra). At alle navn er på samisk kommer av at Anne Marie var sjøsame. Navnet Elle er mora til Anne sitt navn, altså Ellen sin Anne. 

Under evakueringen av Nord-Troms og Finnmark ble Anne Marie Pedersdatter evakuert først til Trondheim, dit mange av de evakuerte ble sendt. Hun reiste sammen med sin søster Elle-Elle og hennes mann Rivgu Siivar under evakueringen ifølge Anna Forsberg, Goarahat. Det var en stor folkemengde på kaia i Trondheim, og vanskelig for mange å holde sammen. Elle-Elle sa til Anna at hun måtte holde øye med stjernelua til svigerbror Siivar som var en høy mann, og følge den. Men hun ble likevel borte i mengden, de kom fra hverandre. Albert Sivertsen var den siste av de herfra som så henne, på et tog som skulle til Østerdalen hadde han sagt. Videre ble Anne Marie evakuert til Alvdal på Østlandet, der hun bodde på Tronsvangen til hun døde 18.06.1945. Her ble hun gravlagt den 23.06.1945. Anne Marie ble 67 år gammel. Hun døde på en fremmed plass, og hun kunne vel lite norsk. Men i Alvdal fikk hun god omsorg på Tronsvangen før hennes dager var omme.

På samme gravsteinen til Anne Marie Pedersdatter, står navnet Katrine Iversen fra Hasvik, også en som var evakuert. Katrine Iversen var enke, født i 1860, og døde 20.10.1945. Hun ble gravlagt i Alvdal 23.10.1945. Steinene er bevart fordi Katrine Iversens grav er festet. Det er ønsket at denne steinen skal bli fredet til minne om den vanskelige tiden, og det er foreslått at den skal være et minnesmerke for alle flyktninger fra Finnmark og Nord-Troms som ble evakuert sørover og aldri kom hjem igjen.

 

 

Foto: Gravsteinen på Alvdal kirkegård. Fotograf: Per-Arnfinn Bergebakken, i Alvdal menighetsblad