Av Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter

Forside Samenes venn 1949I julenummeret av «Samenes venn» i 1949 – bladet som utgis av Norges Samemisjon, forteller Julie Albertsen, en av misjonens medarbeidere, om sine 10 arbeidsår i Finnmark. Hennes og ektemannens distrikt var Porsanger og Laksefjord, og de var også i Karasjok og Tana. Her er et utdrag fra hennes artikkel, som har tittelen «lykkelige finnmarksår»:

"Men så kom høsten 1944 med evakueringen. Var vi ett med våre kjære samer før, så ble vi det ikke mindre ved denne felles lidelse.

Av alt vi eide fikk vi bare med litt håndbagasje, vi som de fleste andre. Og så ble vi transportert sørover, nærmest som fanger. Oppholdet i Trondheim den vinteren regner jeg med blant mine finnmarksår. Her hadde vi menigheten vår omkring oss som aldri før og kunne få hjelpe dem på forskjellige vis. Blant annet med å finne sammen slektninger som var kommet bort fra hverandre. Jeg fikk etterhånden en stor korrespondanse og fant noen av de bortkomne. Det var gripende å se våre kjære samer bli ført som fangeflokker gjennom gatene. En dag jeg gikk forbi Vår frue kirke i Trondheim, hørte jeg noen rope navnet mitt. Og plutselig hadde jeg en hel flokk omkring meg av søndagsskolebarna mine fra Finnmark! Er det skam å fortelle at jeg gråt? De var jo hjemløse de, liksom jeg."

 

Takk til Inger Pedersen, stipendiat ved NTNU, som gjorde meg oppmerksom Julie Albertsens beretning.