Bloggen "1940-1960"

Fødested: Stadsbygd i Trøndelag

Av Leif Arnold Halonen, opprinnelig fra Polmak i Tana. Nå bosatt i Sandnes.

Gravsted Tvangsevakuerte fra Lebesby Gamlehjem gravlagt på Stadsbygd kirkeJeg ble født under tvangsevakueringen den 4. desember 1944, på Markabygda i Stadsbygd, hvor min mor og bror var plassert under tvangsevakueringen. Min mor Berit Anna Halonen (pikenavn Varsi) ble antakelig hentet hjemmefra den 2. eller 3. november 1944. Det er sjølsagt mulig det skjedde dagen før eller 2 dager før.

Samtidig var min far blitt internert i Skippagurra, hvor han rømte fra en kveld og måtte svømme over Tanaelva da det var slått hull i botn på alle båtene.

Les mer …

Fars gammeltante som ble borte

Av Kristin Elisabeth Hansen, Goarahat i Porsanger

Gravstein


Anne Marie Pedersdatter ble født i Goarahat i Porsanger 11.12.1878. Hun var ikke gift, og bodde på hjemplassen helt til deportasjonen.

Det sies at Anna var en driftig kvinne, og stier og steder i bygda er knyttet til hennes navn. 

Les mer …

En misjonskvinnes minner fra evakueringa

Av Svanhild Andersen, Sjøsamisk kompetansesenter

Forside Samenes venn 1949I julenummeret av «Samenes venn» i 1949 – bladet som utgis av Norges Samemisjon, forteller Julie Albertsen, en av misjonens medarbeidere, om sine 10 arbeidsår i Finnmark. Hennes og ektemannens distrikt var Porsanger og Laksefjord, og de var også i Karasjok og Tana. Her er et utdrag fra hennes artikkel, som har tittelen «lykkelige finnmarksår»:

Les mer …

En alpejegers vinterlue

Av Kurt-Harry Johnsen, Straumfjord i Nordreisa

Skiloper med uniformslue mindre formatLua som onkel Kåre har på seg på bildet (nr. 2 fra høyre) er Wehrmacht/alpejegerne sin vinterlue. 

Ser man nærmere på den så kan man se "øreklaffene" som kan slås ned ved å løyse ut to trykknapper framme. Bildet er tatt vinteren 1947 på skoleskitur. Kåre vurderte i ettertid det som underlig at etterkrigsungdom brukte soldatluer. "Tenk og betenkt, eg har ei tysk hue på meg", bemerket han en gang han så bildet. Men "es war einmal." Slik var tida den gang.

På bildet, fra venstre: Birger Isaksen, Ole Jenssen, Borghild Skogstad, Aslaug Berg, Sam Skogstad (erstatningslærer), Herlaug Sandberg, Kåre Hammervoll og Thorleif Johnsen.  

Flere artikler …

  1. Krigsbytte