Kart med reiseruterEvakueringsrutene ble veldig forskjellige. Mange flyktet til fjells for senere å bli hentet av tyske styrker og satt på transportmidler (båter eller biler) som var organiserte for evakueringa. Andre overvintret i sine hjemområder i huler eller provisoriske bygninger.For mange ble evakueringsreisen strabasiøs og traumatisk. Over 300 personer døde som følge av tvangsevakueringen, ifølge historiker Arvid Petterson (2014).  

Kartet viser evakueringsrutene for de som er intervjuet i dette prosjektet.