Tustna 300xI september 2015 besøkte Sirkka Seljevold og jeg (Svanhild Andersen) Tustna, i forbindelse med prosjektet om evakueringsminner ved Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger. 

Vårt utgangspunkt for besøket på var et intervju med Anna Knutsen (pikenavn Pedersen) fra Frakkfjord i Loppa, som var evakuert i Nordvika på Tustna sammen med sin familie (søsken: Hjalmar og Arthur). På bildet: Nordvika 2015. 

I intervjuet hadde Anna nevnt blant andre Olise Johansen i Vika, og jentene Margit (på Nordnes?) og Hjertine Amundsen.

Om Tustna under krigen
Folk levde av jordbruk og fiske på Tustna. Det var noen gårder (opptil 10 kyr); ellers småbruk. fisket var en viktig næring. Det kom lineegnere fra andre steder.

En finnmarksfamilie hos Olise Johansen i Vika
Alle vi snakket med kjente til at det bodde evakuerte hos Olise Johansen i Nordvika (Vika).  Den gang var det et sted for fisketørking. Sverre Jørgenvåg ble konfirmert den 15. juli 1945 sammen med en gutt som het Pedersen. (Lindvågen konfirmantkull, med konfirmantforberedelser på Lindvågen). Ottar Brevik sin søster Margot, f. 1934, er trolig en av jentene Anna Knutsen husker.

Evakuerte på Langskjæra 
Det var evakuerte også på Langskjæra. Den gang var det en fiskebedrift der med fisketørkingsplass. Brevik forteller at en av de evakuerte som bodde på Langskjæra var veiarbeider, og jobbet som det også på Tustna. Han minnes med et smil samarbeidet mellom han og en unggutt: Gutten holdt (et redskap), og veiarbeideren fra Finnmark slo. Han var svært treffsikker, gutten var likevel nervøs for å få slag over fingerne. Vi spør på en Facebook-gruppe for bygda Kokelv (i Kvalsund kommune) om noen kjenner til familier som var evakuert til Tustna, og får svar:

- Anders og Elen Pedersen fra Revsnes utenfor Kokelv. Datter Sigrid, og muligens en mye eldre sønn.
- Johan og Gunnhild Josefsen, med barna Gerd og Henry. (Johan var veiarbeider, trolig han som Brevik fortalte om.)

I slektsleksikon for Kvalsund (Nikodemussen) finner man følgende opplysninger: 
Familien Pedersen: Foreldre: Nils Andersen Pedersen fra Klubben og Elen Kristine Andersen fra Refsnes. Barn: Rasmus Martin Olaf f. 1926, Ingvald Paul Valdemar f. 1928 og død i 1939, Anbjørg f. 1930, Sigrid Hjørdis f. 1935. Og Kristian Edvart, men ingen datoer på han.
Familien Josefsen: Johan og Gunnhild Josefsen, med barna Gerd og Henry.

Familien Pedersen bodde på Heimskjeret, forteller Einar Dahle fra Tustna. Det gjorde trolig familien Josefsen også. 

Langskjæra lite format

Det var flykamp over området. Guttunger på Tustna som sto og så på, syntes dette var fryktelig spennende. Men det var selvsagt svært dramatisk for de evakuerte (og eventuelt andre) som bodde på skjæra. Et fly styrtet like ved skjæret der de evakuerte bodde. De flyktet til land, vettskremte. Siden flyttet de derfra. På Tustna var man usikker på hvor de ble av. Noen mente at de flyttet til et sted utenfor Molde. 

Johan og Gunnhilds barnebarn og Gerds datter som vi har kontakt med pr. Facebook, forteller at moren snakket ofte om den flystyrten. Hun var inne i huset og hørte at tallerknene ristet i tallerkenhylla da flyet styret. Og moren Gunnhild ropte på samisk: "Herre gud, vi blir bombardert!"

En av flyverne overlevde. Han ble reddet av en fisker. 

Her fortelles det om den dramatiske hendelsen: 
https://ktsorens.tihlde.org/flyvrak/langskjera.html

Det ble sydd kjoler av fallskjermene.

Omsorg for de evakuerte
Alma Alsgård og Else Ersvik forteller om hverdagen under krigen, som var preget av både lite mat og utfordringer med å få tak i klær og tøy. men folk hadde stor omsorg for hverandre, og også for de evakuerte. Et eksempel på sistnevnte er en stil som Sverre Jørgenvåg skrev på slutten av krigen, og som vi har fått ta kopi av og tillatelse til å gjengi. Som ung gutt skriver han om sine nyttårsønsker for året 1945, og nevner også de evakuerte: "... at alle de stakkars evakuerte fra midnattsolens land, skal få komme heim til sine landsdeler, og begynne å rydde nye tomter på egen grunn." 
stilbok 1 mindre formatBildet: Utdrag fra Sverre Jørgenvåg sin stiloppgave fra 1944/-45.