Nikodemussen 300x just 002Ole-Johan Nikodemussen har for noen år siden skrevet ned sine erindringer om evakueringstida. Vi har fått kopi av hans beretning for å delen den i dette evakueringsprosjektet. I samtale om det han husker fra den tida er han særlig opptatt av påkjenningene som lus og tuberkolose medførte, blant annet da de bodde svært trangt i en liten gamme i Litlefjorddalen. 


Nikodemussens beretning