Flukten fra Nord Troms og Finnmark skjedde i mange etapper og med mange farkoster. For noen ble den første flukten fra eget hjem gjerne til fots til fluktsteder i fjellene. Andre reiste med egen båt mot sør, mens for de fleste var evakueringstransporten organisert.

Reisene skjedde da med rekvirerte båter, tysk transportmateriell, Hurtigruta og andre fraktebåter, og lenger sør med tog. For mange skjedde også flukten på ski til Sverige. Alle disse transportmåtene nevnes i dette prosjektet. 

Annen informasjon om transportskip
"Evakueringsbåtene vi aldri glemmer" - bildereportasje i avisa iFinnmark. 
Ruth Nordli fra Olderfjord i Porsanger forteller til NRK om en redselsfull reise med transportskipet Carl Arp

Meldinger om evakueringstransporter. Hauans arbeidsjournal