Et lyspunkt i livet for oss barn under krigen var søndagskolen hos Ingahkku. Der møtte vi hverandre hver søndag formiddag og lyttet til henne når hun fortalte fra bibelhistorien, sang og lekte.

Søndagsskole mindre format   
19 glade søndagsskolebarn sommeren 1944 utenfor huset til Ingahkku i Kolvik.

1. rekke fra v: Tora Amundsen, Rolf Johansen, Borgny Johnsen, Åge Amundsen, Kjell Klemetsen, Borgny Klemetsen, Johan Johansen
2. rekke fra v: Hermann Amundsen, Ester Klemetsen, Marie Johannessen, Astrid Johannessen, Ingrid Johnsen, Helge Johnsen, Johan Johnsen    
3. rekke fra v: Karen Persen, Nanna Johannessen, Marie Johnsen, Adolf Johnsen
Jenta ytterst til høyre er fra kysten. I mange år kom familien hennes til kjentfolk i Kolvik. Faren var fisker og det var godt med fisk i fjorden. Bakerst mot husveggen står Erkkeaddja og søndagsskolelæreren Ingahkku