En tredjedel av befolkningen valgte å gjemme seg i berghuler, gammer og provisoriske skjulesteder fra oktober 1944 til mai 1945. De motsatte seg den tyske evakueringsordren og spesielt etter at norske myndigheter oppfordret folk til ikke å etterkomme den tyske ordren om evakuering av landsdelen. Folk ble lovet bistand av norske myndigheter og hjelp ville komme, forteller mange tidsvitner.

Den tyske tilbaketrekkinga gikk ikke så fort som noen kanskje hadde tenkt, og for mange ble det en kald overvintring i provisorier. Våte og kalde berghuler ble for mange overvintringsstedet, mens andre laget provisoriske skjul av materialer de fant, hvelva båter ble brukt som tak og kledd slik at de ble et slags skjul. Andre oppholdt seg i permanente jaktgammer som noen familier gjerne hadde langt inn på fjellet. Men redselen for å bli oppdaget av tyskerne var for mange den store trusselen, med uvissheten om hvilke represalier som ville komme hvis de ble oppdaget.

I dette prosjektet forteller  Tora Johansen om flukt og overvintring i Porsanger. 

Om overvintring i andre områder
Boka Altafjordens hulefolk 1944-45 av Arvid Petterson (1981) i digital form hos Nasjonalbiblioteket, oppslått på sida med oversikt over fortellerne her

Om Nordsandfjordhula i Hasvik kommune, reportasje delt av Kystmuseene.