De evakuerte ble mottatt mange steder i landet. De hadde fått med seg få eiendeler og mange hadde ikke andre klær enn det de gikk i. Etter lange transporter var det stort behov for hjelp, men de fikk et tak over hodet og mange ble godt tatt vare på i sine nye lokalsamfunn.

I forbindelse med prosjektet evakueringsminner besøkte vi Smøla og Tustna på Nordmøre, og har siden hatt kontakt med folk i Åfjord i Trøndelag som kjenner til evakueringstida.